Fnuggi 15 uger og 24 kg. Hans 1. tur i Hundeskoven i Klosterheden.

Copyright Yesterdaysfoto.dk